Regulament concurs

REGULAMENTUL CONCURSULUI DRAGOBETE FACEBOOK – TEDDE AUTO

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului de Dragobete este SC TEDDE AUTO COMPLEX SRL, cu sediul în sat Satchinez, Str. Panseluțelor 10 C, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/63/2014, cod fiscal nr. RO 32661671, reprezentată de Ruscu Daniel, cu funcția de Administrator. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Pe perioada Concursului, SC TEDDE AUTO COMPLEX SRL va desfășura următoarele servicii:

  1. Va posta concursul pe pagina oficială de Facebook și va anunța regulile acestuia.
  2. Va organiza extragerea câștigătorului și va anunța câștigătorul pe pagina oficială de Facebook.
  3. Va contacta câștigătorul pentru validarea lui și informarea cu privire la modalitatea de a beneficia de premiu.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFÃŞURÃRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 22 februarie 2021 – 27 februarie 2021, pe pagina de Facebook a organizatorului: https://www.facebook.com/teddeauto

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Participarea la Concurs este permisă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să lase un comentariu la postarea care anunță concursului, pe pagina  de Facebook, în care să menționeze prin tag o afacere locale de care s-au îndrăgostit și prin ce au fost cuceriți de aceasta.

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participaților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înregistrarea comenzii exclusiv în scopul extragerii, validării și anunțării câștigătorilor și expedierii premiilor.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe pagina de Facebook TEDDE AUTO. Persoanele fizice se pot înscrie în concurs în perioada 22 februarie 2021 – 27 februarie 2021, ora 23:59,  astfel:

  • Lasă un comentariu în care dau tag unei afaceri locale de care s-au îndrăgostit, apoi explică motivele în același comentariu.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiul constă într-un voucher în valoare de 1500 de lei (TVA inclus) care poate fi utilizat pentru achiziționarea de servicii în service-ul auto TEDDE AUTO din Strada Daliei nr 27, Satchinez județul Timiș care se vor acorda prin tragere la sorți din comentariile înscrise în perioada valabilității concursului. Voucherul are o valabilitate de 3 luni de zile de la data acordării câștigătorului și poate fi folosit exclusiv pentru serviciile service-ului. Voucherul nu este transmisibil poate fi transmisibil o singura data, TVA inclus.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR

Câștigătorul se va alege în data de 28 februarie 2021 și vor fi anunțați atât pe pagina de Facebook, printr-o postare.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorului concursului i se va aduce acest lucru la cunoștință în ziua de luni, 28 februarie 2021, pe pagina oficială de Facebook TEDDE AUTO.

Ulterior anunțului, câștigătorul va fi contactat prin mesaj direct pe Facebook pentru a confirma premiul și a i se explica condițiile în care poate intra în posesia premiului și modul în care îl poate utiliza.

În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat în termen de 48 de ore, premiul va fi acordat altei persoane, printr-o nouă selecție după aceleași criteriu (tragere la sorți).

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 27 februarie 2021, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea acestuia.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook TEDDE AUTO.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

  1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanților validați ca și câștigători.
  2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Concurs sau intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform Secțiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între SC TEDDE AUTO COMPLEX SRL și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Organizator,

SC TEDDE AUTO COMPLEX SRL