REGULAMENTUL CONCURSULUI – PUNEM VACANȚA PE ROATE

REGULAMENTUL CONCURSULUI „PUNEM VACANȚA PE ROATE!” – TEDDE AUTO

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este SC TEDDE AUTO COMPLEX SRL, cu sediul în sat Satchinez, Str. Panseluțelor 10 C, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/63/2014, cod fiscal nr. RO 32661671, reprezentată de Ruscu Daniel, cu funcția de Administrator. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Pe perioada Concursului, SC TEDDE AUTO COMPLEX SRL va desfășura următoarele servicii:

  1. Va posta concursul pe pagina oficială de Facebook și va anunța regulile acestuia.
  2. Va organiza două extrageri filmate, una în 11 iunie, iar cealaltă în 11 iulie, câștigătorii fiind anunțați pe pagina oficială de Facebook.
  3. Va contacta câștigătorii pentru validarea lor și informarea cu privire la modalitatea de a beneficia de premiu.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura la service-ul auto TEDDE AUTO din sat Satchinez, Str. Panseluțelor 10, jud. Timiș și va avea două etape principale, după cum urmează:

  • Etapa I: clienții pot participa prin achiziționarea serviciilor indicate în regulament în perioada 10 mai – 10 iunie, 2021.
  • Etapa II: clienții pot participa prin achiziționarea serviciilor indicate în regulament în perioada 11 iunie – 11 iulie, 2021. 

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Participarea la Concurs este permisă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Pentru a fi participant eligibil la extragere, fiecare persoană trebuie să achiziționeze cel puțin unul dintre serviciile descrise în regulament, în perioada indicată. Fiecare serviciu achiziționat reprezintă o șansă la extragerea pentru una dintre cele două vacanțe. Serviciile achiziționate înainte sau după datele menționate în regulament, nu asigură participarea la extragere.

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participaților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la achiziționarea serviciilor exclusiv în scopul extragerii, validării și anunțării câștigătorilor.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre extragere de pe pagina de Facebook TEDDE AUTO și paginile partenerilor de comunicare, dar și de la reprezentanții service-ului în timpul vizitei. Persoanele fizice se pot înscrie în concurs în perioada 10 mai – 10 iunie (prima etapă), respectiv 11 iunie – 11 iulie (a doua etapă),  astfel:

  • Achiziționează cel puțin unul dintre următoarele servicii: decarbonizare motor; schimb ulei cutie automată; curățare filtru particule DPF; schimb KIT ambreiaj; schimb distribuție.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiul constă în două vacanțe, una pentru fiecare extragere după cum urmează:

  • Fiecare serviciu achiziționat în perioada 10 mai – 10 iunie, 2021, va asigura cumpărătorului o șansă pentru o vacanță de două persoane la munte în weekendul 23-25 iulie, 2021. Premiul constă în două nopți de cazare la Grand Hotel Belvedere, cu transport inclus.
  • Fiecare serviciu achiziționat în perioada 11 iunie – 11 iulie, 2021, va asigura cumpărătorului o șansă pentru o vacanță de două persoane la mare în perioada 8-13 august, 2021. Premiul constă în cinci nopți de cazare la Coquette Villa Mamaia Nord, cu transport inclus.

Premiile nu sunt transmisibile și nu poate fi echivalate în bani.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGÃTORILOR

Câștigătorii vor fi extrași în cadru a două trageri la sorți manuale, filmate, în 10 iunie și 11 iulie. Filmările vor fi publicate pe pagina de Facebook TEDDE AUTO.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorilor li se va aduce acest lucru la cunoștință în 10 iunie și 11 iulie, pe pagina oficială de Facebook TEDDE AUTO.

Ulterior anunțului, câștigătorii vor fi contactați prin apel telefonic pentru a confirma primirea premiul.

În cazul în care câștigătorii nu pot fi contactați în termen de 48 de ore, premiul va fi acordat altor persoane, printr-o nouă selecție după aceleași criteriu (tragere la sorți).

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 11 iulie, 2021, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea acestuia.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook TEDDE AUTO.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

  1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obliga să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a Participanților validați ca și câștigători.
  2. Orice alte obligații de natura fiscală sau de altă natură în legătură cu participarea la Concurs sau intrarea în posesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea participării la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea premiului, conform Secțiunii 8.1 din prezentul Regulament etc.) revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

Prin participare la Concurs, Participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezentul Concurs.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între SC TEDDE AUTO COMPLEX SRL și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Organizator,

SC TEDDE AUTO COMPLEX SRL